hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán
    Zájezdy    Individuální cesty  Fotogalerie  Novinky     Kontakt
ZÁJEZDY
 PŘEHLED ZÁJEZDŮ
   - Všechny země
   - Omán
   - Sokotra
   - Kapverdy
   - Další země

Zájezdy do zemí

GRUZIE
ARMÉNIE
TURECKO

www.zakavkazsko.cz
 PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD
 Jak se přihlásit
 Smlouva o zájezdu
 Všeobecné podmínky
 Cestovní pojištění
 Připojištění covid 19
 Pojištění CK
 Ochrana os. údajů
 INFO K ZÁJEZDŮM
 Typy zájezdů
 Náročnost
 Slevy a ceny
 Letenky
 Místní doprava
 Ubytování
 Stravování
 Víza
 Proč s námi

ETIOPIE - TREKING V TIGRAY A DANAKILSKÁ PROLÁKLINA -----------------------------------------------

treking a výprava do Danakilu
únor 16 dní s lety    
14 dní pobytu

Cena zájezdu obsahuje letenku Vídeň - Addis Abeba a vnitrostátní letenky včetně tax
 
Zájezd ETIOPIE - TREKING V TIGRAY A DANAKILSKÁ PROLÁKLINA - trasa zájezdu
Náročnost 2-3
Ubytování HOTEL
VESNICE
STAN
Doprava LETECKY
MINIBUS
4WD

 PROGRAM ZÁJEZDU  DALŠÍ INFORMACE  FOTOGALERIE  REZERVACE ZÁJEZDU
SITUACE V REGIONU TIGRAY
Občanská válka v regionu Tigray jejíž nejprudší boje proběhly v listopadu a prosinci 2020, není ukončena a v Tigray je i nadále nestabilní a napjatá situace. Naše zájezdy, které projíždějí regionem Tigray jsme proto v sezóně 2021 stáhli z nabídky. Jejich programy a další informace o těchto zájezdech jsou dostupné přes odkazy níže.
Jakmile se situace v regionu Tigray vrátí k normálu, jsme připraveni tyto zájezdy opět vypsat..
  • pěšky a nalehko tigrejskými horami
  • tři tisíce let historie starověkého Axumu
  • pěší výprava ke klášteru Gunda Gundo
  • vesnice a kostely pískovcových stolových hor
  • výstupy ke skalním kostelům v oblasti Gheralta
  • sopka Erta Ale a oblast Dallol v Danakilské proláklině
     Tigray je oblast, kde vzkvétala jedna z velkých říší starověku – Axum. Město Axum je pro etiopské křesťany dodnes nejdůležitější poutní místo v zemi. Tady přijali Etiopané už ve 4.století křesťanství a tady je podle etiopské církve střežena biblická Archa úmluvy. Po staletí se tu koná procesí Mehelela. Kráčí po cestě, kterou měl Archu úmluvy před 3000 lety přinést do města legendární král Menelik I. V Tigray je řada z nejvýznamějších kostelů a klášterů země. Klášter Debre Damo, do kterého se lze dostat jen po staletí stále stejným způsobem: šplhem po laně v kolmé skalní stěně. Klášter Gunda-Gundo v zastrčeném údolí uprostřed hor u eritrejských hranic jako jeden z mála unikl zničení při tažení muslimských dobyvatelů v 16.století a jeho hlavní budova tak patří k nejstarším dochovaným sakrálním stavbám v zemi. V oblasti Tigray je také přes 120 skalních kostelů a klášterů, které jsou vykutány do stěn pískovcových hor, či jsou vestavěny do jeskyní a převisů. Jsou bohatě vyzdobeny malbami a freskami a leží v pohádkové krajině stolových hor a skalních věží. Často jsou usazeny na těch nejneuvěřitelnějších místech, přístupné jen po krkolomných stezkách ve skalních stěnách a po římsách. Tigray je také civilizačně nejrozvinutější částí severní etiopské vysočiny, jedině zde se setkáte i ve vesnicích se starou kamennou architekturou a zemědělská krajina je tu překvapivě úhledná a upravená.
Do této krajiny se vydáme hlavně po svých, dva a půl dne nám zabere výprava divokými polopouštními horami ke klášteru Gunda-Gundo, tři a půl dne budeme putovat zemědělskou krajinou pískovcových stolových hor od vesnice k vesnici a od kostela ke kostelu. Dva dny pak budeme mít možnost se věnovat výstupům k nejvyhlášenějším skalním kostelům v oblasti Gheralta.
Záverečná třídenní výprava terénními auty směřuje do jedné z nejneobvyklejších a nejnehostinnějších krajin na Zemi. Danakilská proláklina je jednou z nejníže položených oblastí světa a patří i k nejteplejším místům na světě. Je domovinou pasteveckého kmene Afarů, majitelů tisícihlavých velbloudích stád. Nekonečné karavany odtud proudí s náklady ručně vytěžené soli na etiopskou vysočinu. Oblast kráteru Dallol je proslulá bizarními a pestrobarevnými solnými útvary, vzniklými erozí a působením horkých pramenů a gejzírů. Erta Ale je jednou z pouze několika sopek s lávovým jezerem na světě a noční návštěva okraje kráteru patří k nezapomenutelným zážitkům.

Etiopie   Etiopie

Etiopie   Etiopie
Program:
1.-2.den - let Vídeň – Addis Abeba, ranní přílet do Addis Abeby (2300 m.n.m.), odpočinek v hotelu, přelet do Axumu (2000 m.n.m.)
3.den – ruiny hlavního města jedné z velkých starověkých civilizací (památka UNESCO), přes 2000 let staré obří obelisky, návštěva chrámového okrsku, kde je podle etiopské církve uložena biblická Archa úmluvy.
4.den – před svítáním procesí Mehelela, přejezd minibusem k Adigratu, cestou zastávka ve městečku Adua s tradičními tigrajskými kamennými usedlostmi, pokračujeme krajinou skalních útvarů k ruinám předaxumského chrámu v Yeha - nejstaršího v zemi, poté pistami pod klášter Debre Damo na stolové hoře, přístup je možný pouze šplhem po laně (stolová hora není přístupná ženám), odpoledne zahájíme první krátkou etapou treking
5.-7.den – tří a půldenní pěší putování tigrajskou vysočinou. Cesta povede masivem Agame krajinou stolových hor (nejvyšší vrcholy 3200 m.n.m.) , překvapivě úpravnou, intenzivně zemědělsky využívanou. Čekají nás stametrové stěny pískovcových stolových hor a návštěvy vesnic i několika odlehlých tigrayských skalních kostelů. Jeden z nich je přístupný pouze po soustavě žebříků připevněných ke skalním stěnám. Noclehy jsou v tigrajských vesnických domech hudmo a starat se o nás budou místní vesnické komunity. Trek zakončíme v městečku Hawzien a oblasti Gheralta.
8.-10.den – pěší výprava ke klášteru Gunda-Gundo, turisty jen zřídka podnikaná cesta patří k nejhezčím etiopským trekům. Divoké, ostré a srázné polopouštní hory jsou svým charakterem zcela odlišné od tigrajské vysočiny. Spustíme se z vysoko položené planiny (2600 m.n.m.) do hluboko zaříznutého údolí ( 900 m.n.m.) k jednomu z nejodlehlejších klášterů v zemi. Po prozkoumání jeho okolí vystoupáme třetí den ráno zpět na vysočinu a kolem poledne se vrátíme do oblasti Gheralta. Odpoledne odpočinek, nebo možnost fakultativního výstupu k nejexponovaněji položenému kostelu Abuna Yemata Guh, který je vytesán vysoko v samostatně stojící skalní věži.
11.den – Další den v oblasti Gheralta se vydáme k nejproslulejším skalním kostelům v této oblasti – stržemi a po skále vystoupáme ke skalním kostelům Maryam Korkor a Daniel Korkor (2500 m.n.m), spojenými stezkou vedoucí po úzké skalní římse. Přejedeme do Mekele, cestou se zastavíme v kostelu Abreha wa Atsbeha, jehož vnitřní výzdoba je považována za nejpůsobivější v oblasti.
12.-14.den – Třídenní výprava do Danakilské prolákliny. Čeká nás sjezd z vysočiny (2200 m) do domoviny pasteveckého kmene Afarů. První den pojedeme k sopce Erta Ale (600 m.n.m.). Večer podnikneme pěší výstup na vrchol vulkánu na noční pozorování lávového jezera. Následující den přejedeme Danakilskou proláklinou do surreálné krajiny v okolí Dallolu (115 metrů pod hladinou moře) – do oblasti žlutých, oranžových, zelených a modrých usazenin sirných a železitých pramenů, bílých plání napůl vyschlých solných jezer, bludišť erodovaných solných skalních útvarů. Po noclehu v afarské vesnici Hamadela se brzy ráno se vydáme k místu těžby soli. Na cestu zpět.vyrazíme po staré solné stezce, po které proudí karavany velbloudů s nákladem ručně vytěžené soli. Přes jeden z nejrozlehlejších zbylých etiopských lesů se vrátímet na vysočinu do města Mekele – centra tigrajského státu.
15.den - ráno let Mekele – Addis Abeba, odpoledne procházka starým centrem města, návštěva císařského paláce a etnografického muzea, podvečerní nákupy a noční odlet domů
16.den - let Addis Abeba - Vídeň

V ceně zahrnuto: letenka Vídeň – Addis Abeba - Vídeň a 2x vnitrostátní přelet vč. všech poplatků, český průvodce, v horách a Danakilu místní průvodci, doprava, ubytování, částečně stravování, vstupní poplatky do Danakilu, transport zavazadel během treků
Letenky: zajištěny standardně z Vídně (přímý let do Addis Abeby), za příplatek možnost zajištění odletu i z Prahy
Doprava: 2x vnitrostátní přelet Addis Abeba – Axum a Mekele – Addis Abeba, terénní auta, minibus, muly pro přepravu zavazadel
Stravování: během treků v Tigray a výpravy do Danakilu plná penze (8x), při noclehu v lodžích a ve městech snídaně (6x), ostatní individuálně v místních restauracích
Ubytování: v hotelech a lodžích (9x), na treku ke Gunda Gundo v zapůjčeném stanu ( 1x) a ve vesnici (1x), na treku v Tigray v jednoduchých venkovských domech (3x), v Danakilu na postelích nebo na matracích pod širým nebem (2x)
V ceně nezahrnuto: vízum, vstupné do navštívených objektů a do kostelů a klášterů po cestě, náklady spojené s fakultativními výstupy, spropitné pro etiopského průvodce a další doprovod, cestovní pojištění
Počet účastníků: minimální počet účastníků je 6, maximální 9
Náročnost zájezdu: Středně náročný program, každý člověk s dobrou fyzickou kondicí se může zájezdu zúčastnit. Jde se na lehko, těžší zavazadla a stany přenáší od tábořiště k tábořišti muly a převáží auta. Denní etapy 5 – 8 hodin chůze. Zájezd není vhodný pro lidi trpící závratěmi. Fakultativní výstup po skále ke kostelu Abuna Yemata Guh je exponovaný a vyžaduje základní horolezecké dovednosti. Fakultativní výstup po laně ke klášteru Debre Damo vyžaduje technickou dovednost nebo sílu a fyzickou zdatnost. Ostatní výstupy zvládne každý, kdo je schopen se pohybovat v mírně exponovaném terénu a netrpí závratěmi. V Danakilu maximální denní teploty obvykle přesahují 40 stupňů. V lednu a únoru je šance trefit se do několika chladnějších týdnů roku , kdy se maxima pohybují kolem 35 stupňů. Pěší trasy v Danakilu jsou krátké a absolvujeme je v časných ranních, pozdně večerních nebo nočních hodinách.
Náročnost stupně 3 je uvedena kvůli extrémnímu klimatu, které nás může čekat v Danakilské proláklině. Náročnost pěších tras (bez fakultativních výstupů) odpovídá stupni 2.

Nástupní místa: Vídeň, Addis Abeba

Pořadatel zájezdu: Geos travel

RNDr. Pavel Kumpán - Geos travel, cestovní kancelář
Šternberkova 10, Praha 7, www.zakavkazsko.cz, www.jemen.cz, info@jemen.cz
 266713032