hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán
    Zájezdy    Individuální cesty  Fotogalerie  Novinky     Kontakt
ZÁJEZDY
 PŘEHLED ZÁJEZDŮ
   - Všechny země
   - Omán
   - Sokotra
   - Kapverdy
   - Další země

Zájezdy do zemí

GRUZIE
ARMÉNIE
TURECKO

www.zakavkazsko.cz
 PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD
 Jak se přihlásit
 Smlouva o zájezdu
 Všeobecné podmínky
 Cestovní pojištění
 Připojištění covid 19
 Pojištění CK
 Ochrana os. údajů
 INFO K ZÁJEZDŮM
 Typy zájezdů
 Náročnost
 Slevy a ceny
 Letenky
 Místní doprava
 Ubytování
 Stravování
 Víza
 Proč s námi

   CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

U našich zájezdů není v ceně zahrnuto žádné cestovní pojištění. Připomínáme, že se ve Smlouvě o zájezdu zavazujete uzavřít před odjezdem alespoň pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená opravdu velké finanční a zdravotní riziko. Pro naše zákazníky zprostředkováváme pojištění  u pojišťovny UNIQA, a.s., se kterou spolupracujeme již řadu let.

Všechny naše zájezdy jsou kryty v plném rozsahu a v základní sazbě pojištění jsou již zahrnuty veškeré sportovní aktivity provozované na našich zájezdech bez nutnosti sportovního připojištění. Tyto výhodné nadstandardní podmínky lze získat jen při pojištění naším prostřednictvím, ne při nákupu v pobočce pojišťovny.


Můžete si vybrat ze 3 možností:

1. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
(Léčebné výlohy, odpovědnost, úraz a zavazadla - sazba K5Z)


Toto pojištění léčebných výloh kryje i rizika spojená s provozováním sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn. že není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění. Můžeme pojistit i osoby starší 75 let a také cizince, pokud nejedou do Čech nebo do země původu (např. Rakušana do Rakouska pojistit nelze). Součástí sazby K5Z je i pojištění zavazadel, které kryje majetkovou škodu na zavazadlech pojištěného na cestě. Pojistné částky a limity jsou podrobně vypsány v tabulce dále.

Sazba na den dospělí (děti, věk 0-14 let):
EVROPA – 26 Kč Evropa - zóna 1: území Evropy včetně Tuniska, Maroka, Egypta, Izraele a Turecka
SVĚT – 51 Kč / (26 Kč) Svět: všechny země mimo Zóny 1


2. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ + STORNO ZÁJEZDU A NÁHRADA DOVOLENÉ (sazba K5SZ)

Toto pojištění zahrnuje kromě bodu 1) především náklady spojené se zrušením zájezdu (stornopoplatků), a dále pojištění úrazu, odpovědnosti a náhrady dovolené.
Všem našim zákazníkům doporučujeme uzavřít tuto kombinaci pojištění, které výrazně snižuje riziko finančních nákladů především v případě zrušení účasti na zájezdu ze závažných důvodů (např. z důvodu úrazu nebo náhlého onemocnění pojištěné osoby – příp. manžela/ky, dětí nebo rodičů). Pojištění se vztahuje na 
zrušení zájezdu pojištěné osoby či dalších osob na smlouvě, kteří jsou také pojištěni na storno. V případě plnění je vyplaceno 80 % ze stornopoplatku (max. 200 000 Kč/osoba). Toto pojištění lze objednat NEJPOZDĚJI 30 dní před odjezdem (což je termín pro doplacení zájezdu).
Podrobnosti najdete v odstavci F podmínek pojišťovny Uniqa VPP 2020, ktré je možné ve formátu PDF stáhnout níže.

Pojistné je součet sazby K5Z (dle počtu dnů zájezdu) + 2,2 % z celkové ceny zájezdu (včetně služeb zprostředkovaných za příplatek).


3. PRÉMIOVÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - sazba K10SZ

Toto pojištění zahrnuje kromě zvýšených pojistných částek léčebných výloh, asistenčních služeb a zavazadel především vyšší limit pro storno zájezdu a také v případě pojistné události z důvodu úmrtí nebo nepřetržité hospitalizace pojištěné osoby či osoby blízké (min. 10 dní) vyplatí pojistitel plnění 100 % z prokazatelných stornopoplatků (v ostatních případech pak 80 %).

Pojistné je součet 69 Kč/ den (dle počtu dní zájezdu) + 2,2 % z celkové ceny zájezdu (včetně služeb zprostředkovaných za příplatek).


ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ:
Tabulka tarifů a pojistných částek sazba K5Z sazba K5SZ sazba K10SZ
Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: 
- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč
 - náklady na vyslání opatrovníka 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč
- zachraňovací náklady) 1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč 3 000 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000,-Kč 60 000,-Kč 60 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč
Pojištění zavazadel max. 15 000,-Kč /
5 000,-Kč /
jedno zavazadlo
max. 15 000,-Kč /
000,-Kč /
jedno zavazadlo
max. 40 000,-Kč /
20 000,-Kč /
zavazadlo
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000,-Kč 300 000,-Kč 300 000,-Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000,-Kč 600 000,-Kč 600 000,-Kč
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Připojištění zimních sportů ANO ANO ANO
Pojištění náhrady dovolené – 80%, max. však do výše 200 000,-Kč (pojištěná částka 250 000,-Kč) nesjednáno 200 000,-Kč 600 000,-Kč
Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu – 80 %, max. však do výše 300 000,-Kč (poj.č. 375 000,-Kč) nesjednáno nesjednáno 300 000,-Kč
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše 200 000,-Kč (K5SZ, poj.č. 250 000,-Kč) nesjednáno 200 000,-Kč nesjednáno
Pojištění stornovacích poplatků – 80/100% max. však do výše 300 000/375 000,-Kč (K10SZ, poj.č. 375 000,-Kč) nesjednáno nesjednáno 300 000,-Kč /
375 000,-KčSJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM CK GEOS TRAVEL

Pokud máte zájem o zprostředkování pojištění prostřednictvím CK Geos travel, postupujte podle následujících bodů:
  • Pokud chcete uzavřít pojištění na zájezd, označte příslušné pojištění na Smlouvě o zájezdu. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž budete na zájezd pojištěni. Za více osob stačí podpis objednatele.
  • CK vám na formuláři smlouvy potvrdí cenu pojištění. Pojistné uhraďte nejpozději s doplatkem zájezdu, tj. 30 dní před odjezdem zájezdu. Kartičku pojištěnce s číslem pojistky a telefonem na asistenční službu obdržíte od průvodce zájezdu při nástupu na zájezd.
  • Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovny a. s. pro cestovní pojištění, informace ke GDPR a Informační dokument o pojistném produktu najdete zde


VPP UNIQA pojišťovny a. s. pro cestovní pojištění

Informační dokument k pojistnému produktu

UNIQA Informace ke GDPR


Aktualizace: květen 2021
RNDr. Pavel Kumpán - Geos travel, cestovní kancelář
Šternberkova 10, Praha 7, www.zakavkazsko.cz, www.jemen.cz, info@jemen.cz
 266713032